Stretnutia detí a mládeže

yw-1 yw-2 yw-4 yw-5

 

Hlavným účelom týchto stretnutí je vzájomné spoznávanie sa a výmena myšlienok a skúsenosti medzi mladými ľuďmi navzájom, ako aj medzi mládežou a vedúcimi.

V Posolstve Grálu sú spomenuté mnohé cenné rady a návody, ako môžu rodičia, učitelia alebo vychovávatelia podporovať vývoj dieťaťa, či dospievajúceho človeka. Počas stretnutí sa preto vychádza najmä z poznania zákonov stvorenia, ktoré sú v Posolstve Grálu podrobne vysvetlené a ktoré tiež pôsobia v prírode.

Starostlivosť o deti a priebeh (program) stretnutí mládeže sú organizované tak, aby zohľadňovali vývojové fázy detí a mládeže, pričom sa dbá najmä na ich skúsenosť s prírodou.

Stretnutia detí a mládeže organizuje skupina dobrovoľných vedúcich pre rôzne vekové kategórie a na rôznych miestach.